Dankort
Mastercard
Electron
JCB
Maestro
Visa
Betingelser
OK
Luk

Vilkår og betingelser for oprettelse af en firmaprofil

Virksomhedens oplysninger

For at I kan oprette virksomheden som bruger af servicen, skal I registrere virksomheden med følgende oplysninger:

  • CVR nr.
  • Virksomhedens navn
  • Virksomhedens adresse
  • E-mail adresse på kontaktpersonen
  • Virksomhedens mobilnumre

Vi foretager registreringen af jeres oplysninger med det formål, at kunne levere de nødvendige bekræftelser pr. e-mail. Når der indsamles virksomhedsoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af Jeres udtrykkelige samtykke, således at I er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Alene ledelsen har adgang til de registrerede oplysninger:

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.
Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Hvis virksomheden flytter eller ændre e-mailadresse, skal I hurtigst muligt opdatere Jeres profil på www.mobilparkering.dk med de korrekte oplysninger.

Vilkår for parkering og forlængelse pr. SMS

For at kunne starte en parkering sendes en SMS til MobilParkering og vi sender en bekræftelse retur pr. SMS. Modtager man ikke denne bekræftelse, er parkeringen ikke gyldig.

15 min. før parkeringen udløber sender vi en påmindelse pr. SMS. Her har man mulighed for at forlænge parkeringen. Dette gøres ved at sende en SMS til MobilParkering og vi sender en bekræftelse retur pr. SMS. Modtager man ikke denne bekræftelse er parkeringen ikke gyldig. Læs mere under menuen "Hvordan fungerer det".  

Vilkår for priser

Der betales den givne timepris for parkering på arealet. Denne pris er angivet ved automaten, på skiltene på arealet eller på hjemmesiden.

Forlades pladsen før parkeringstiden udløber, er det ikke muligt at få refunderet pengene for den overskydende tid.

Udover timeprisen på arealet, betales der ved hver SMS, der sendes til MobilParkering, et gebyr på kr. 5,00. Der er gebyr på kr. 5,00 ved både parkering og forlængelse.

Vilkår for betaling af parkering

Gældende for en virksomhedsaftale, er der mulighed for bagudbetaling. Ved oprettelse af virksomhedens profil på MobilParkering.dk, skal der tages stilling til, om virksomheden skal afregne via kreditkort (forudbetaling) eller faktura (bagudbetaling). Ønsker virksomheden at betale pr. faktura, skal I i oprettelsen, vælge bagudbetaling. MobilParkering får nu besked om ansøgningen og vil foretage en kreditvurdering, på baggrund af virksomhedsoplysningerne fra profilen. I vil i løbet af få dage modtage en e-mail (oplyst e-mail fra virksomhedsprofilen). Godkendes virksomheden som kreditværdig, vil I kunne benytte mobilparkeringsservicen med det samme. I mailen vil der samtidig være oplyst kreditmax pr. måned samt total kreditmax. Hver den første i måneden, vil der blive fremsendt en faktura på forbruget i den forløbne måned inkl. et fakturagebyr på kr. 50,00. Betalingsfristen er på netto 8 dage. Betales faktura ikke til forfaldsdato, vil MobilParkering stille virksomhedens konto i bero og der kan ikke parkeres, før skyldig beløb er betalt. Bliver der parkeret for mere end kreditmax, vil virksomhedens konto automatisk blive lukket indtil skyldig beløb er registreret hos MoblParkering.

Godkendes virksomheden ikke til bagudbetaling, kan der i stedet vælges forudbetaling. Her skal der oplyses et kreditkort, hvor parkeringen trækkes løbende fra.Er der ikke penge på MobilParkering kontoen, til at dække betaling af beløbet, for den ønskede parkering, sendes en fejl SMS og der kan først parkeres, når der er blevet tanket op igennem hjemmesiden ved brug af kreditkort. Vi anbefaler, at man tilmelder sig automatisk optankning af sin MobilParkering konto, da man ved tilmelding aldrig vil opleve at der er for lidt penge til en ønsket parkering. Ved automatisk optankning, vælger man et beløb (minimum kr. 100,00), der skal sættes ind på ens konto, hver gang denne går i nul. Automatisk optankning sættes op under virksomhedens profil på www.mobilparkering.dk. Er virksomheden tilmeldt automatisk optankning er det vigtig, at ændre kreditoplysningerne, såfremt det er et nyt kreditkort parkeringen skal trækkes fra. Ændringerne foretages under virksomhedens profil på hjemmesiden. Det er virksomheden, som alene hæfter for betalingen for alle ydelser, som MobilParkering leverer i henhold til abonnementsaftalen - også hvis mobiltelefonen eller SIM-kortet bliver overladt til andre.

Ændring af priser og vilkår varsles på vores hjemmeside.

Hvis mobiltelefon eller SIM-kort mistes, skal nummeret straks slettes fra virksomhedens profil, så den ikke længere kan benyttes til MobilParkering.

Der kan gennem virksomhedens side, ses en oversigt over forbruget på alle mobilnumrene. Der er tillige udskrives en specifikation pr. måned, hvis dette ønskes. 

Vilkår for inaktivitet

Hvis kunden i et år i træk ikke har brugt MobilParkering tjenesten på en måde, som medfører taksering over for kunden, kan MobilParkering opsige aftalen med mindst 1 måneds varsel. MobilParkering kontakter kunden pr. e-mail omkring opsigelse grundet inaktivitet.

Vilkår for afmelding

Du kan uden varsel afmelde virksomhedens abonnementsaftale med MobilParkering. Ønsker I at afmelde aftalen, skal I blot logge ind på virksomhedens konto og vælge ”Luk Konto”. Har I forudbetaling, vil det resterende beløb blive overført til virksomhedens kreditkort/oplyste bankkontonr. Har virksomheden en aftale om bagudbetaling, lukkes kontoen øjeblikkeligt og faktura på rest skyldig beløb fremsendes. Vær opmærksom på, at optjent bonus IKKE udbetales.
 

Vilkår for lagring af kreditkortoplysninger

Kreditkortoplysninger krypteres. Vi lagrer ikke dine kreditkortoplysninger.

Vilkår for indsigt og berigtigelse

Du kan, ved at rette henvendelse til MobilParkering få oplyst, hvilke virksomhedsdata, som MobilParkering, der er dataansvarlig, behandler om virksomheden, hvilket formål behandlingen har, hvem der modtager oplysningerne og hvorfra oplysningerne stammer. Hvis I opdager, at de oplysninger, som MobilParkering dataansvarlig behandler om Jer, er fejlbehæftede eller vildledende, opfordres du til at foretage rettelse af dette.

Kontaktoplysninger

MobilParkering
Lanciavej 1A
7100 Vejle

Tlf. 70 233 777
www.mobilparkering.dk